torsdag 16 december 2010

Döva eller blinda eller bådadera

Mitt tidigare inlägg handlade om en artikel som försvann medan jag kommenterade den. Men att förvirringen om hur man ska uttrycka sig är total, det visar denna artikel där muslimer tycks vara totalt ovetande om radikala strömningar hos muslimska individer.
Säpos uppskattning på 200 personer, kommer nog även den att öka ganska så snart. Och egentligen är inte antalet så intressant. En terrorist är tillräckligt. Och frågan som bör ställas är: Hur kan vi tillåta kända terrorister att röra sig fritt!


"Säpo har alldeles rätt i att det muslimska samhället kan vara en stor del av lösningen på radikaliseringsproblemet. Men det förutsätter att de muslimska företrädarna erkänner det. Så länge de extrema strömningar som bevisligen finns avfärdas eller bagatelliseras av imamer och personer som Helena Benaouda och Mohammed Amin Kharraki är de snarare en del av problemet."
 
En stor del av lösningen!?
Om man från islamskt håll inte medger att terror är en del av muslimernas tankesätt, och Svenskar försöker förklara bort extremismen in absurdum då får vi skylla oss själva ifall det nästa gång är NK fullt av folk som rasar ihop efter en ny självmordsbombare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar