fredag 17 december 2010

Inte vet jag men...

Det verkar som om alla olyckskorpars kraxande när det gäller Sverigedemokraternas intåg på den demokratiska arenan, kom på skam! Inget har blivit värre för några på grund av SD och inte heller har terror utövats mot några etniska minoriteter på grund av dem. Och nu visar de dessutom hur de själva rensar i ledet och tar bort dem som inte har förstått att vara just demokratiska. I DN kan man läsa att SD i stort sett slänger ut en av sina politiker på grund av allt för extrema yttringar om muslimer. Självklart får man inte smutskasta någon religion, eftersom det är människor som utför illdåd i religioners namn. Men om det inom någon religion finns speciellt många som tar till våld, av den enda anledningen att skrämma andra att följa deras dekret. Då måste man kunna säga det. Det är t.ex. inte förbjudet att göra en sexuellt utmanande konstutställning om den kristne guden i Sverige, så varför skulle t.ex. en ofarlig rondellhund vara värre och helt förkastlig? En åsikt måste tåla granskning, i annat fall är det inte endast en åsikt utan dessutom ett dekret ! Men åter till SD. De har visat att de är minst lika rumsrena som de flesta andra politiker och kanske i och med att de inte "har förtroende" för en partibroder, ÄNNU rumsrenare!
Om man har en ostädad garderob ska inte vara måttstock för om man ska tillåtas leva öppet. I så fall skulle många av oss få stanna i just den garderoben. Tänk på det, nästa gång du anmärker på någon annans åsikter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar