torsdag 24 februari 2011

Att göra skillnad på Tomater och tomater

Friskolekoncernen Thorengruppen, en privat aktör på utbildningsmarknaden har tydligen stött på patrull. De har inte kunnat leverera den  kvalitet på utbildning som var menad från början. Som privat aktör är man utsatt för ständig kontroll av myndigheter som delar ut tillstånd och pengar för verksamheten. Ibland slår investeringar fel, det får vi leva med i en verklighet som inte går att förutsäga, men att för den skull dra alla privata entreprenörer över en kam är att gå för långt! Under  mängder av år har det kommunala skolsystemet misslyckats med att lära elever det de ska kunna för att kunna gå ut med rätt utbildning till vidare studier och i livet. Men om det ifrågasätts, då omorganiserar man, sparkar några lärare, bygger om ett klassrum eller andra kosmetiska förändringar. Fortfarande går elever ut grundskolan med katastrofalt dåliga resultat, men är det någon som ifrågasätter kommunal skolverksamhet. nej, jag såg en blogg här som menade att utbildning är en rättighet och bör bedrivas i samhällelig regi. men jag håller bara med till viss del. Utbildning är visserligen en rättighet men den ska tillgodoses av varje aktör som gör anspråk på att utbilda våra ungdomar. Kommunala skolor är inte bättre bara för att det är Kommunen som äger dem och har obegränsade skatteresurser att lägga på verksamheten. Oavsett ifall man är privat eller kommunal aktör, ska självklart kravet vara att varje skola ska bibringa elever alla de kunskaper de behöver, för att kunna bli nyttiga samhällsmedborgare. Utbildning är inte bara en rättighet, det är även en skyldighet att ta till sig den som ges. Det finns en skyldighet för varje individ att skaffa sig kunskap om det som krävs för att kunna fungera i samhället. Men rättigheten omfattar även en skyldighet för ALLA aktörer BÅDE privata OCH offentliga (skattefinansierade), att kunna leverera det som elever vill och ska ha. Vi har inte råd med skolsystem som låter människor välja om de vill lära sig eller inte, och heller inte system som enbart ger dem vad som anses rätt! Och så kommer Jan Erik Björklund idag den 25/2-11 med uppgifter om att "ny lag ska åtgärda brister hos friskolor fortare". Men Har Jan Björklund helt glömt att stifta nya lagar som rättar till den kommunala skolans brister skyndsamt. Det är som sagt dags att Sverige har någon form av skola alls. Och då är två halvt fungerande system bättre än en totalhavererad utbildningspolitik. Lite självkritik tack. Den kommunala skolans brister blir inte mindre av att man snabbt sätter plåster på privata brister. Läs också Slottners blogg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar