onsdag 23 februari 2011

Om sannolikhet

Att fler poliser inte har gjort att fler brott har klarats upp, är tämligen irrelevant. Fler poliser, ökar självklart inte automatiskt hur många brott som klaras upp, men däremot finns resurser att lägga på preventiva åtgärder som innebär att många nya brott inte begås. Och de brotten behöver inte klaras upp eftersom de är obefintliga!

Men fler poliser gör det heller inte bättre, om det inte samtidigt anställs fler kontorister. Välutbildade poliser är inte i första hand lagkunniga för att ta emot anmälningar och sätta ihop papper med gem. Poliser är till för att i preventivt syfte synas på gator och torg och få allmänheten att känna sig säkrare från att utsättas för brott! Så att antalet brott minskar med att antalet synliga poliser ökar, är lika säkert som amen på vägarna. Vem har t.ex. inte tittat extra noga på hastighetsmätaren eller trampat ovanligt mycket på bromsen när det känns som kontroll i luften?

Det konstateras att antalet utklarade brott kan komma att öka när de nyutexaminerade poliserna blir vana i sin yrkesroll, men samtidigt konstateras att det är "osannolikt". Dvs. "chansen är så liten att den nästan inte finns" (citatet hämtat ur Tage Danielssons suveräna monolog "om sannolikhet").

Självklart gör fler poliser skillnad, men det ska vara välutbildade poliser. Och dessutom poliser som inte sitter vid ett skrivbord och vänder papper istället för att i preventivt syfte synas mitt ibland oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar