torsdag 10 februari 2011

Rädda för vem?

I DN idag står att "Invandrare mer utsatta för brott" att de "känner sig mer otrygga än personer som är födda i Sverige". Men ingenstans står vem eller vad de är rädda för. Vem misshandlar inflyttade invandrare, vem utsätter dem för brott. Ingenstans redovisas vilka inflyttade invandrare är rädda för! Är det Invandrare som är rädda för invandrare? Viken typ av brott är det man pratar om! Om nyinflyttade invandrare t.ex. bor i problemområden där brottsligheten är hög, där det bor många som figurerar som mindre laglydiga. Artikeln ger för stort tolkningsutrymme. Svenskar känner sig också mer otrygga och även där vore det intressant att veta var de bor, i vilka kretsar de umgås och vilka brott som avses. Jag kan t.ex. känna mig otrygg när jag parkerar min cykel i vissa områden, men speciellt orolig för min person behöver jag inte vara!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar