fredag 4 februari 2011

Vem ska betala?

Tror miljöpartiet att det bara går att pressa nya sedlar ifall pengar tar slut. Borde inte visst ekonomiskt kunnande finnas i ett politiskt parti! Nu vill Miljöpartiet i stort sett ta bort alla krav för anhöriginvandring, öppna Sveriges sjukvård till alla som vill resa hit och ta del av den. Har språkrören Maria Wetterstrand och Peter Eriksson fått hybris och tror att Sverige är ett oljeland med obegränsade resurser. Redan är sjukvården för Svenskar på fallande kurs, redan kan inte alla få samma kvalité´av vård. Vem ska finansiera sjukvård för i princip alla "papperslösa". Landstingen jagar Svenskar med inkasso för att få betalt, men papperslösa går inte går att kräva på pengar eftersom de i praktiken inte existerar och dessutom har de ju inget annat än bidrag att leva på, om de inte har arbete och bostad! Hur vore det för ett Svenskt parti att ta ansvar för Sverige innan det tar ansvar för resten av världen. Att de som vill flytta till ett land ska ha möjlighet att försörja sig själva är i större delen av världen en självklarhet! Vem är det förresten som får betala notan? Inte är det Wetterstrand och Eriksson. det är alla Sveriges skattebetalare. De skattebetalare som väntar sig en duglig sjukvård och ett socialt skyddsnät, i gengäld för ett av världens hårdaste skattetryck!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar