fredag 21 januari 2011

Är det en mäsklig rättighet..

att flytta till Sverige? Det kan man ju fråga sig. Regeringens representant Carl Bildt och Tobias Billström, vill begränsa invandringen från Irak. Att KU anmäla dem för brott mot de mänskliga rättigheterna verkar inte riktikt väl genomtänkt. Men å andra sidan företräder Ceballos det extremistparti inom invandringspolitiken som vill ha en totalt obegränsad invandring. Självklart måste man ta hänsyn till ifall de som vill invandra är väldigt svåra att integrera, eller om de kan misstänkas vara kopplade till terroristverksamhet. Till vissa nationer får ingen som inte har en viss tjocklek på plånboken invandra. Till andra krävs kunskap av den invandrade att den kan språket, kan sitt nya hemlands lagar och konventioner, lovar trohet till sitt nya land osv.
Att kalla det för brott mot mänskliga rättigheter när man vill begränsa invandringen det är väl magstarkt.
Att flytta till Sverige är ingen mänsklig rättighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar