måndag 17 januari 2011

Oxitocyn

Det är för mig ganska uppenbart varför oxitocyn finns hos djur. Det är för att stärka familjers sammanhållning, bry sig mer om sina barn, sin släkt, sin grupp osv.
Soldater tar hand om sina kamrater och försvarar sig mot angripare. I DN läser man denna artikel som just talar om att djur och arten människor är kärleksfullare mot varandra. men man konstaterar i inledningen att den kan vara bidragande till att människor känner sig mindre benägna att rädda icke-eouropeér från att förolyckas i en tågkrasch. Det är ganska naturligt eftersom försökspersonerna i testet nog kände sig mer besläktade med europeér än med människor från en annan världsdel. helt naturligt valde de därför att rädda "de närmaste". Artikeln i DN är alltså upplysande och lärorik, men totalt ute och rider velociped när det gäller att försöka få det till att oxitocyn gör människor rasistiska. Det är fråga om att ämnet gör att vi skyddar våra närmaste från hot utifrån. Kanske från andra familjer, där oxitocyn också gör att de skyddar sig från våra försök att inkräkta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar