tisdag 25 januari 2011

Överklaga skolbetyg

I Sverige där personer är paniskt rädda för att utpekas som rasister och det dessutom föreslås att elever ska kunna överklaga skolbetyg till rektorn, skulle det skapa en omöjlig situation för lärare. Varje elev som kanske inte förtjänar ett godkänt eller önskad bedömning, kan med hänvisning till att de är antingen det ena eller andra, hävda att de har blivit förbisedda eller förringade beroende på ras/religion/hudfärg. Jag har själv arbetat med myndighetsutövning och åtskilliga gånger helt omotiverat upplevt hur personer spelar ut rasistkortet! I en skola måste det finnas auktoriteter och även om ett betyg kan avgöra hur framtiden ter sig för en elev, kan inte en rätt att överklaga annat än i så fall omgärdas av strikta regler under vilka förhållanden som detta är möjligt. I annat fall är risken överhängande att betygssättningen störs av omotiverade överklaganden! Lärare blir rädda för att sätta betyg som kanske gör att de måste stå till svars inför rektor (arbetsgivare) och granskas då det gäller opartiskhet. Rektor i sin tur vågar kanske inte heller underkänna överklagande elev, eftersom det kanske går ännu längre. I det klimat som idag råder, där enbart en antydan om rasism är tillräcklig, för att ifrågasätta en människas handlande går det inte att införa en generell rätt att överklaga sitt betyg. Det måste krävas kriterier (prövningsrätt). Ja, jag vet att det finns de som säger att invandrare kan komma att diskrimineras, men det kan också de elever som är fräkniga, tjocka, uppkäftiga, fula, mörkhyade och handikappade. Och hur kan någon bedöma ett överklagande som bygger på att läraren antagligen har en viss åsikt! Som sagt! Klara kriterier som inte innehåller möjlighet att angripa en lärares bedömning utan att ha ordentligt på fötterna (ha klara bevis).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar