onsdag 26 januari 2011

Lagbrott?

"Den som bland barn eller ungdom sprider en skrift, bild eller teknisk upptagning som genom sitt innehåll kan verka förråande eller eljest medföra allvarlig fara för de ungas sedliga fostran, döms för förledande av ungdom till böter eller fängelse i högst sex månader." Lag (1998:1444)" och
"Förledande av ungdom faller under brott mot allmän ordning. Tryckfrihetsförordningen är inte tillämplig på gärningarna." (Källa: Notisum.se och Ne.se och DN)

Frågan är under vilket av lagrummen sex- och kroppsfixerad reklam och riktad sexualundervisning till förskolebarn, som inte är sexuellt mogna faller under?

Jag anser att man väcker sexuell nyfikenhet hos barn som ännu inte har laglig ålder för att få praktisera sex, och att man hos barn sår frön till ett tänkande som är styrt i en viss riktning (indoktrinering). Rätt eller fel, ska föräldrar avgöra (både pappa och mamma).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar