fredag 14 januari 2011

Häxjakt nummer 2

Att döma till varje pris, oavsett ifall det är bevisat eller inte. Gå gärna på hörsägen, bara vi får många dömda för sexövergrepp. Det verkar vara den rådande inställningen när det gäller den diskussion som initieras av bland annat Madeleine Leionhufvud när hon anser att det blir omöjligt att fälla sådana som förgriper sig sexuellt på barn. Det blir inte omöjligt men svårare att fälla oskyldiga när beviskraven sätts hårda. Det ska inte räcka med hörsägen och självklart ska rätten alltid beakta eventuella motiv som en anmälare kan ha. Trovärdighetsfrågan kommer upp i alla domstolsförhandlingar, det borde leionhufvud veta! Varför man automatiskt ska sätta högre tilltro till en som anmäler sexuella övergrepp, än till den som anklagas övergår mitt rättsmedvetande. Oskyldig tills motsatsen är bevisad UTOM VARJE RIMLIGT TVIVEL är vad som ska gälla i ett modernt och demokratiskt samhälle. Häxprocesser från 1600-talet ser vi tillbaka på med avsky, låt oss även titta på moderna dylika förfarande på samma sätt! En hemsk anklagelse ska inte räcka för att förstöra ett liv!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar