torsdag 13 januari 2011

Lära för livet

Betygen rasar i "utsatta områden" så skriver DN! Rasmus lenefors säger i sitt blogginlägg att man måste sträva efter att klyftorna i skolan försvinner. Och två frågor uppenbarar sig. Vad är ett "utsatt område" och varför är det utsatt? Fråga två, hur skapar man ett samhälle där det inte finns klyftor om vi vill att det ska vara en hög nivå på Svensk utbildning. Sverige kan inte gå tillbaka till hur det var innan 2006, där minsta gemensamma nämnare gällde. Man kan inte bygga en skola som är internationellt konkurrenskraftig genom att inte kräva så mycket som möjligt av alla elever. Det går inte att t.ex. lära elever som inte kan eller inte vill/har hunnit lära sig att förstå vad läraren säger. Det går heller inte att lära elever som inte vill lära sig, beroende på att de inte behöver kunskap för att flyttas upp genom skolans klasser! Utan betyg och tydliga krav blir alla elever lidande. De som är lata/underpresterande har ingen anledning att försöka, och de som vill mycket, får ingen belöning. Eftersom de anses skapa "klyftor", åtminstone var det så fram till 2006.

Lösningen på elevers dåliga kunskapsnivå är inte en jämlik skola där alla har rätt att vara lika dåliga.
Lösningen är en skola där elever möter krav, och förbereds på livet efter skolan. Livet där krav är det som bestämmer om du överhuvud taget får jobb, vänner, möjlighet att försörja dig och grundläggande rättigheter.
Jag anser att vi skulle göra elever en björntjänst genom att åter göra skolan till en plats där de svagaste får sätta normen. I livet efter skolan sätts som vi alla vet normen av de starkaste. Och då är det så dags att förklara för ungdomar att de inte är önskvärda i samhället utan godkända kunskaper.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar