fredag 8 april 2011

Vad menas egentligen

"alkoholgräns för kvinnor felaktig", av vilken anledning har DN denna artikel och vad vill det som står i den förmedla? Man har kommit fram till att män lever farligare genom en viss alkoholkonsumtion, men att kvinnor inte lever lika farligt vid den låga (i jämförelse) konsumtion som anges som gräns för riskområde (hur mycket alkohol man förtär per vecka). Jag tycker artikeln ger svar på det själv genom att citat "det är politiskt omöjligt att höja gränsen för kvinnor," det skulle signalera att det är dags för kvinnor att titta djupare i glaset (min anm.) Generaldirektör Sara Wamala, gör dock en mycket viktig och sund poängtering när hon säger att "Ska man rekommendera gränser vore det hederligast att ha en könsneutral gräns" självklart!! Det ska anges en gräns som gäller alla. Alkohol är bevisat farligt oavsett om man är man eller kvinna och gränsen ska självklart ligga vid en konsumtion som inte är menlig för någon av könen. Rubriken på DN´s artikel ger sken av att säga det jag skrev tidigare.
Kvinnor, ta ett par glas till, det är männen som tar lättare ska än vi gör och alltså kan vi supa lite mer.

Rubrikerna, tänk på rubrikerna, de bör inte ge fel budskap de heller!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar