tisdag 5 april 2011

Varför gå över ån efter vatten?

Folk flyr i tusental från krigsdrabbade områden och från sina hemländer beroende på att de är eftersökta av en eller annan anledning. Jag väljer att kalla det "eftersökta" beroende på att man inte automatiskt är förföljd om ens regering vill åt en. Om man t.ex. bedriver samhällsomstörtande verksamhet, då är man efterlyst för det som skulle kallas förräderi gentemot staten. Inte ens i Sverige låter vi människor bedriva samhällsomstörtande verksamhet utan att beivra det! Men inte kallas det att vi t.ex. "förföljde" Wennerström en gång i tiden. Nej det kallades för att efterlysa honom för brott mot rikets säkerhet. Alltså har jag klarlagt begreppet "eftersökt" och använder det istället för att vara "förföljda". Förföljd är man t.ex. om man anser att gud heter Gustaf i förnamn och det inte gillas av majoriteten i ett land, utan att den vill komma åt mig för att jag ska lära mig att Gud inte har något förnamn. Då är jag eftersökt beroende på min trosuppfattning och då är det förföljelse. Såvida jag inte spränger ihjäl människor, förstör byggnader, agiterar för att alla som tror att gud heter Gustaf i förnamn ska göra allt för att få de otrogna tvivlarna att inse att antingen ansluta sig till Gustafianerna eller dö! Då är det samhällsomstörtande verksamhet och som sådan blir man efterlyst i alla stater.

Med det sagt kommer jag till att det flyr människor från södra halvklotet! Från Tunisien, Libyen, Eritrea, Somalia... och de flyr från sitt land och hamnar i nästa, där de inte är förföljda och kan få vara ifred. Men de stannar inte i den del av världen där deras kultur och levnadssätt är allmänt vedertaget. De fortsätter norrut, tusentals mil in i kalla ogästvänliga trakter. Där kulturen är främmande, människor inte förstår sig på hur de tänker. De fortsätter in i områden där de ses med skeptiska ögon och ibland som ett hot, eftersom de är övertygade om att Gustaf är störst av alla gudar. De känner sig förvirrade eftersom de inte vet hur de ska klä sig i kylan och sveper in sig i det som ska skydda från öknens hetta. Jag personligen skulle aldrig emigrera till Afrika om jag fick för mig att fly Sverige, det är för långt bort och de skulle inte förstå att min gud heter Mammon.
Vad är det som drar människor från Afrika hit upp?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar