fredag 11 mars 2011

Civilkurage efterlyses

Ska Sverige som andra nationer ha en lag om civilkurage? Nej självklart kan man inte lagstifta fram kurage. "Kurage" kommer från bl.a. Engelska och mod, ibland mod + moral. Självklart kan man inte lagstifta fram mod eller moral hos människor, lika lite som det går att lagstifta bort tankar och politiska värderingar som aldrig uttalas. Det som däremot går att lagstifta är skyldigheten att ingripa.

I USA kallas det "impraved indifference" att låta bli att försöka förhindra en olycka som man vet kan komma att inträffa. På svenska kan man översätta det till "grov oaktsamhet" eller helt enkelt "likgiltighet"! Och självklart ska det vara förbjudet att vara likgiltig över att någon blir ihjälslagen, eller håller på att drunkna, eller ligger och blöder på marken. Det är det inte tu tal om! Att det ska vara straffbart att underlåta att anmäla pågående misshandel till polis, är heller inget att diskutera. Vi har i Sverige precis som i USA (tar det som exempel) rätt att försvara oss själva eller andra, det kallas för "nödvärn". Och ger laglig rätt att använda "det våld som nöden kräver". Men se upp!

Som jag har skrivit tidigare i annan blogg. "Att ha rätt, är inte samma som att få rätt" och det är här dilemmat ligger. Om man använder sig av nödvärn mot någon som håller i en pistol och man slår individen så att den avlider. Då blir det en föremål för rättslig prövning och man kan bli åtalad för "vållande till annans död." Att avväga vad som är tillräckligt våld är i stort sett omöjligt ibland och det är detta som gör det svårt att ingripa som civilperson. De som i slutänden avgör vad som skulle ha varit försvarbart våld, de sitter tryggt bakom en bänk i en domsal! Det finns exempel på väktare och poliser som har blivit utsatta för mordförsök och ändå fällts för att ha använt "mer våld än vad nöden kräver". Men i fallet poliser och ordningsvakter regleras våldsanvändning i "polislagen," som innebär att polisman får tillgripa det våld som krävs för att kunna slutföra en tjänsteåtgärd. Av den anledningen ska man t.ex. aldrig bruka våld mot en polis eftersom polisman har rätt att tillgripa just sådant våld som avser att lösa tjänsteåtgärden.

Men åter till civilkurage och nu har jag förklarat varför jag anser att det är svårt, ja näst intill omöjligt att lagstifta för att tvinga fram "mod och moral." Men Inpraved indifferance på Svenska grov oaktsamhet, ska alltid vara straffbart. Där finns inget att diskutera. Att det är svårt att bevisa att någon varit grovt oaktsam är skitsnack (ursäkta uttrycket), om någon går förbi någon som håller på att drunkna och dennes rop på hjälp ignoreras. Då är man de facto medskyldig till den drunknandes död!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar