torsdag 24 mars 2011

Sverige kommer gå back

Nu går drevet efter Khadaffis (Libyens) investeringar i Sverige. Och eftersom jag inte har några politiska skygglappar, inser jag att så fort Finansinspektionen kommer på att det med all säkerhet finns mer pengar som är investerade i Svenska företag, företag ägda av och enorma tillgångar tillhörande andra land där det är diktatur eller där mänskliga rättigheter åsidosätts å det grövsta. Då åderlåts Sverige, pengarna blir frysta och polisen får ordentligt att göra för att hitta alla de rikedomar som har investerats här. Inser inte någon att alla investerar i Sverige, alla nationer oavsett regent, oavsett politiskt agenda så har de "miljarder" investerade. och hur många tiotals miljarder har vi råd att frysa innan det upptäcks att "Shit! Vi äger ju inget själva, allt ägs av andra stater." I rättvisans namn ska nu alla diktaturers eventuella tillgångar säkras, alla nationer som inte skriver under på mänskliga rättigheter ska få sina miljarder frysta. Sverige måste visa beslutsamhet och visa noll tolerans. I Sverige är det konsekvens som gäller, här ska inte finnas pengar som ägs av någon som inte är demokratisk. Men har vi råd, har något land råd att visa sådant konsekvent agerande?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar