torsdag 10 mars 2011

traditioner och seder

Allt har en förklaring. Handslaget är ett tecken på att man litar på den man hälsar på. Det kommer från den tiden då män bar svärd hängande på vänster sida och drog det med den högra. Genom att låta någon hålla i sin "vapenhand" passificerade man sig själv och visade tilltro. Att hälsa med handen på bröstet, har säkert också sin förklaring men inte är det speciellt trovärdigt att någon håller vapenhanden på sitt bröst, redo att när som helst dra sin kroksabel och hugga mot den andre som kanske inte är fientligt inställd.
Som sagt, allt har sin förklaring. Och att ta seden dit man kommer, är ett sätt att visa respekt!
Det går också att respektera handen på bröstet genom att helt enkelt inte hälsa alls så länge man är i ett land där seden säger handslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar