måndag 7 mars 2011

Regeringen tycker illa om diskriminering men...

Erik Ullenhag integrationsminister säger att det är "helt oacceptabelt" att två invandrare har nekats inträde på nattklubbar i Sverige. Vad anser han om att män ständigt har svårare att komma in på nattklubbar än kvinnor. Har han gjort någon undersökning om VARFÖR de nekades inträde eller VARFÖR det över hela Europa är så att man aktar sig för att släppa in för mycket invandrare? Vad anser regeringens ombudsman för infödda Svenskar (det måste i jämlikhetens och rimlighetens namn finnas en sådan också!) om att tusentals sjuka Svenskar blir utan sjukpenning, får löjligt låga bidrag för heltidsarbete, får leva på socialbidrag istället för sjukpenning och känner sig överkörda! Antagligen ingenting, eftersom det inte ger några poäng i den ständiga kapplöpningen om att vara minst negativ till Invandrare som vägrar att anpassa sig. Integration är ett politiskt uttryck för att ge förfördelade människor tillgång till samhället. FÖRFÖRDELAD betyder att man är förvägrad något aom andra får! På vilket sätt är invandrare mer förfördelade än de sjuka svenskar som tvingas be om socialbidrag istället för att vara tillförsäkrade den sjukpenning som de betalar skatt för att få. På vilket sätt är Invandrare mer förfördelade än den Svensk som vet att hans/hennes rättigheter att integreras i samhället är mindre än invandrarens? Två invandrare som nekas inträde på krogen anses av regeringens talesman "oacceptabelt. Vad är då tiotusentals sjuka som vägras sjukpenning. Tiotusentals svenskar som behandlas illa på grund av att de inte har jobb. Tiotusentals som inte får det de betalar skatt för. När tänker integrationsminister Erik Ullenhag tycka att det är oacceptabelt! Att integrera det svenska folket, måste rimligtvis vara viktigare än att ge invandrade nysvenskar allt de vill ha. Vill ha förresten. Vilken minister är tillsatt för att ge icke invandrare vad de vill ha! Vilken minister är tillsatt för att lära invandrare att kulturen i Sverige och västvärden är annorlunda än där ökensanden breder ut sig!
Och de ideella undersökningar som ligger till grund för uttalanden som regeringens talesmän gör, bör rimligtvis, ja till och med faktiskt vara ett krav. att de är bevisat opartiska och utförda i en kontrollerad form.
Om jag köper fyra liter mjölk på ICA och en liter är sur. Då kan jag inte fastställa att en fjärdedel av alla mjölk som säljs på ICA är sur och stifta hårdare lagar mot försäljning av sur mjölk på ICA.
Hur undersökte man. Tog man i beaktande att t.ex. kvinnor alltid kommer in lättare på krogen än män, eller är det så kallad positiv särbehandling. Vilka belägg har man för att det var två likvärdiga par där hälften blev nekade inträde? DN skriver vidare att utfallet är "preliminärt" dvs. inte säkert. Är det inte att göra en höna av en fjäder som det kallas, att dra höga växlar på ett preliminärt resultat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar