torsdag 24 mars 2011

Folket får ingenting!

"Folket kan få tillbaka khadaffis pengar" står det i DN. Folket i detta fall är den regim som tar över efter att Khadaffi någon gång eventuellt tappar makten att stå emot västvärldens påtryckningar. Det är alltså inte frågan om att människor som lever i Libyen tar över ägandet av den moské som är byggd med libyska pengar, i Malmö eller några av de industrier som avses. Det är nästa regim de makthavare som följer och vad det blir står skrivet i stjärnorna. Det är inte ens säkert att "folket" får någonting annat än vad de har eftersom nästa maktelit i Libyen kanske inte heller är intresserad av att skänka bort pengar till andra än sig själv.
Dagens töntpris går dock till......
Venstre i Danmark som vill att de två fastigheter som ägs av den Libyska staten ska konfiskeras och komma exillibyer tillgodo. Att den ena fastigheten inrymmer den Libyska ambassaden tycks inte bekymra Venstre som är Danmarks motsvarighet till Sveriges V. Det går inte att vräka en Ambassad, men det bekymrar knappast en ideologi som anser att man kan vräka och göra sig av med vad som helst hur som helst. Det började man med redan 1917 när man vräkte Tsarfamiljen och noga såg till att det inte fanns någon kvar som kunde göra anspråk på makten. För vänsteragitatorer har "folket" alltid varit synonymt med dem som har makten över dem som ingen makt har, men självklart socialistisk. Folkrätt och internationella fördrag som reglerar vad man får göra mot ett annat lands beskickning, vad är det? Å andra sidan är det inte bara vänstersympatisörer som nu biter den hand som de tidigare leende hälsade på inför smattrande presskameror.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar