måndag 9 maj 2011

Cykellandet Sverige

Sverige är ute och cyklar, men man eller rättare sagt några tror faktiskt att de kör bil!
Till att börja med kan jag nämna Karin Jämtin som föreslår en muslimsk helgdag i Sverige. Det vill säga att alla i Sverige ska ha ledigt under denna dag.

Helgdag har inget med ledighet att göra, utan med tro. Från början hette det ”helgdag” och en sådan dag helgades något eller någon. Söndagen är t.ex. ledig eftersom det är den 7:e dagen och då vilade gud efter att ha skapat jorden. Det är enligt kristen tro den dag som man ska vila och komma ihåg Kristus och inte som många tror en ledig dag som är inrättad för att man inte ska arbeta mer än 40 timmar per vecka, vilket för övrigt är orsaken till att vi idag inte arbetar på lördagar heller (om man är kontorsarbetare eller industri-dito.) Men det rotlösa och traditionsbefriade Sverige är inte medvetet om det.
Frälsningsarmén vill inte ha bögar som frälsningssoldater eftersom de enligt deras tolkning av bibeln och den kristna läran är en synd. Och då förstår varje vettig människa att en syndare knappast kan frälsa en annan som syndar, eftersom syndaren inte har den rätta övertygelsen. Om vi tar det politiskt, vilket jag måste eftersom nästa passus kommer att handla om just det. Så kan en socialdemokrat inte få sitta med i en borgerlig regering. Hänger ni med?
Men åter till frälsningsarmén och religionsfrihet. Olika politiker ställer sig upp och fördömer Frälsningsarmén eftersom de inte har rätt ”politisk åsikt” och diskriminerar bögar. Men här ser vi åter hur politiker är ute på två hjul och vinglar som berusade töntar. Ingen av dem är nämligen framme och anklagar muslimer för att ha fel politisk åsikt när de säger att de enligt Koranen och Scharialagarna diskriminerar kvinnor genom att betrakta dem som underställd mannen och vara tvungna att täcka sig med flera lager tyg.
Frälsningsarmén hänvisar till sin tolkning av Bibeln (kristendomens motsvarighet till Koranen) men angrips från politiskt håll för att inte ha rätt politisk uppfattning. Vad är på gång egentligen. Har vi religionsfrihet eller politisk fascism. Att tro på något eller någon är en fastslagen fri och rättighet enligt Europakonventionen och även Sveriges grundlag. Om Frälsningsarmén tror att homosexualitet är en synd, då ska ingen diktera för dem att de ska ändra sin tro för att vara korrekta! Att Kristdemokraterna (som knappast har någon kristen värdegrund kvar) har övergivit tron som de växte fram ur för att försvara politiskt. Är absolut ingen anledning för alla andra kristna att strunta i sin övertygelse!
För att återkomma till Karin Jämtin och hennes förslag om en muslimsk helgdag, undrar jag ifall det inte är diskriminerande att inte också införa en helgdag för Hinduer. Då kan vi ha en dag där alla måste helga Koranen genom att kvinnor tappar sina västerländska rättigheter och Scharialagar gäller, medan de Svenska inte gör det. Dessutom en dag när vi lever efter kharma och hedrar universum och allt liv som lever i det. Men självklart kommer inte den Hinduistiska helgdagen att läggas under vargjakten.

Kvinnor/flickor som köps upp och gifts bort till rika araber. I ett muslimskt land!
Titta där kommer en politiker cyklande! -Vad tycker du om det?

Öh, Va! Nej det är ett muslimskt land och jag har pratat med en företrädare för muslimer som säger att sådant inte förekommer, och en sådan kvinnosyn finns inte enligt honom.

RIDÅ!

2 kommentarer:

 1. "Profeten" skrev i sin bok Koranen att kvinnor bör dölja sitt utseende bakom en slöja... för att de inte ska råka illa ut genom att fresta män att våldta dem. Skulden läggs alltså på kvinnan ifall hon frestar män att våldta henne, och detta leder till en absurd kvinnosyn inom hela den muslimska värdlen. Ett av många exempel på hur sjuk kvinnosyn som dominerar muslimska länder är den amerikanska kvinnliga journalist som på öppen gata våldtogs av "demonstranter" i Egypten.
  Koranens påhittare, "Profeten", hittade på Koranverser och anpassade dem så att de för tillfället gynnade honom själv, detta är en anledning till att KOranen är så motsägelsefull och nog en av litteraturhistoriens allra sämst skrivna böcker full av upprepningar och allmänt uruselt skriven, vilket i sig självt bevisar att den inte kommer från Gud själv.
  Barnäktenskap kan omöjligt förbjudas inom den muslimska värdlen eftersom Profeten själv var 53 när han gifte sig med 6-åriga Aisha och hade sex med henne när hon var 9

  SvaraRadera
 2. Islam är en politisk ideologi som "Profeten" hittade på i sin egen politiska makthunger. Islam påverkas inte av politiken, utan Islam ÄR självt en del av politiken, med lagar om det mesta, som exempelvis att äktenskapsbrytare o tjuvar ska torteras.
  "Profeten", Islams påhittare, som ju lurade i muslimerna att han var "Guds egen personlige Profet" vars ord väger lika tungt som om de uttalats av Guds själv, har tydligt sagt att det är oundvikligt att muslimerna måste döda alla judar innan "sista timmen kan komma".
  "Translation of Sahih Muslim, Book 41:
  Number 6985:
  Abu Huraira reported Allah's Messenger (may peace be upon him) as saying: The last hour would not come unless the Muslims will fight against the Jews and the Muslims would kill them until the Jews would hide themselves behind a stone or a tree and a stone or a tree would say: Muslim, or the servant of Allah, there is a Jew behind me; come and kill him; but the tree Gharqad would not say, for it is the tree of the Jews."

  SvaraRadera