fredag 6 maj 2011

Sparkade på ubåten

Kan man ge en Ubåt sparken?
Ja det går enligt artikeln i DN för där står helt klart om kvinnan som "fotade ubåten."
Att få foten brukar betyda att man får sparken eller avsked, det kan också betyda att man får iväg en fotboll genom att i en fösande rörelse sparka iväg den.
Inte nog med att hon sparkar på ubåten. Sedan kom dessutom militären och sparkade på miljön "dom fotade"!

Men hur undgår vi då kränkningar på Sveriges territorialvatten ?
Är det genom att sparka på främmande ubåtar, kasta pinnar eller kuststen på invasionssugna styrkor, eller ställer vi en tjänsteman i vattenbrynet med ett myndighetsbeslut och säger att det är vid vite förbjudet att kränka Sveriges gränser militärt.
Vems fel är det att vi inte har något modernt försvar kvar, vem har fixat så att det kanske går att invadera Sverige med pil och båge eller kanske det räcker med slangbella!
Vårt försvar är skrattretande, det är som om vi sikulle ha 100 poliser utplacerade i Boden och låta dem åka buss franm och tillbaka i Sverige för att försöka upprätthålla lag och ordning.
Kanske är det just så, det är kanske anledningen till att varje polis bara löser 3 brott per år!

Främmande ubåtar kanske förekommer i så stort antal att det inte går att tråla svenska vatten längre utan att nätet fastnar i ett periskop. Militärens kostnader i Sverige kanske går till att förstärka tåhättorna på skorna så att de kan åka runt och fota ubåtar.
Kastar de sten på främmande luftfarkoster, eller låtsas de att det helt enkelt inte finns någon kränkning av Svenskt territorium. Det verkar ju vara gängse teknik när det gäller svåra problem i Sverige att man stoppar huvudet i sanden och låtsas som om de inte finns och kallar alla som påpekar dem för antingen rasister eller fascister.

Sveriges försvar är numera inget att prata om, vi är tvungna att förlita oss på att NATO kommer till vår hjälp, eftersom någon politiker någon gång ansåg att Sverige till skillnad från alla andra länder inte behöver någon krigsmakt, inte ens en försvarsmakt.
Risken för att angripas av någon ansågs antagligen vara försumbar ("så liten att den nästan inte finns" citat Tage Danielsson)

Nej se till att ge militären ordentliga kängor så de kan sparka ordentligt, så att det kanske går hål i ubåtarna så att de sjunker. Då kan vi säga åt främmande makt att bärga sitt skrot från våra vattendrag. Men känner jag Svenska politiker rätt, bygger de istället soptipp i Sverige och står för fraktkostnaderna själv, dvs. skattebetalarna gör det!

Men när jag tänker efter så finns det ett enkelt sätt att få både militär och politiker att hålla sig borta från kustremsorna.

Vaddå, får inte jag köra ubåt på Svenskt vatten, det säger du bara för att jag inte är Svensk.

Djävla rasist!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar