torsdag 19 maj 2011

Tidens tand, sex, bögar, heteronorm och annat

Tidens tand gnager på allt, även på uppfattningen om vad som är sexuellt riktigt. En gång i tiden var man frivol och i romarriket puckade man på vem som helst oavsett kön, ras, eller religion. Sedan gjorde kristendomen sitt intåg och det blev en synd att ha sex utanför äktenskapet, en synd att ha sex med en kvinna som tillhörde en annan men inget nämndes om sex med en annan man. Kvinnor hade i Gamla testamentet precis som inom Islam ingen sexualitet och att ha sex med "en annans man" finns inte som förbud. Så småningom fick sexualitet en åldersgräns och kvinnor blev "lovliga" först när ett visst antal levnadsår hade avverkats. I vissa delar av världen, förbehåller man sig rätten att bedöma sexuell mognad efter andra kriterier. De kallas här för "pedofiler."  Frånsett att begreppet pedofil används fel, precis som "våldtäkt" (där nu inget våld behöver förekomma) så får man inte glömma att det är sexuella preferenser vi talar om. Och enligt konventionen för de mänskliga rättigheterna, får man inte diskriminera (straffa, särbehandla negativt) människor för deras sexuella uppfattning.

För de homosexuella, Bi-sexuella och Trans-sexuella (HBT), gick det till sist mycket bra. Att vara intresserad av andra män var först helt ok (i romarriket), sedan blev det en synd, efter det ett brott, en sjukdom och nu i våra dagar, helt normalt. Det finns faktiskt så kallade genusforskare som på allvar menar att "vi" (människan) har tvingat in djuren (naturen) i ett heteronormativt tillstånd ( Hane söker hona och tvärt om.) Det är alltså så normalt idag att vara homosexuell att man kan påstå att hanar bland gräsänder söker sig till en hona eftersom människan har bestämt det. Lejonhonan söker sig till lejonhanen, inte för att bli befruktad utan för att människan har tvingat in dem i ett heteronormativt beteende! Om det är skapat eller inte överlåter jag åt teologiska resonemang, men det hade faktiskt inte fungerat särskilt bra om det bara fanns honor eller bara hanar, så länge inte alla arter utgjordes av hermafroditer, med konsten att befrukta varandra. På tal om det så behöver vi inget tredje kön, just beroende på att en som är varken det ena eller det andra eller båda på en gång kallas just "hermafrodit."

Sverige är dessutom ingen ankdamm och hur en som t.ex. vill kallas "hen", får svårigheter utomlands eftersom det där är antingen Hon eller Han som gäller. Och vi i Sverige kan knappas tvinga på andra nationer vår skruvade uppfattning om att allt måste katalogiseras. Tänk dessutom barnet som växer upp i en tredjekönsfamilj. När det får frågan "vad heter din mamma och pappa?" och svaret blir -Hen heter xxxx och min andra hen heter xxxx. Men när födde hon dig? -Hen köpte mig från en hon som var surrogatmamma för min hen. Och så skruvat fortsätter resonemanget. Vi måste inse att vi har börjat sexualisera vardagen för mycket nu! Det är dags att stanna ett tag. Varför stoppa vid ett tredje? Tänk om jag känner mig som fågel, fisk eller mittemellan och vill ha ett eget kön! Jag kanske inte ens känner mig som människa utan vill vara ett "universum". Nå nu ska jag sluta med att spåna fram följder av att vi våldför oss på sexuella föreställningar och ens försöker att göra dem normativa (riktiga.)

En pedofil har nu blivit dömd till rättspsykiatrisk vård vilket visar att man ser det som en sjukdom och inte ett brott. Det verkar vara på tiden att vi låter även sexuell dragning till yngre gå samma väg som homosexualitet.
I föreliggande fall är det dock en sjuk kvinnosyn som ligger till grund.Och man hoppas att det inte är på grund av att det hela beror på att vi har religionsfrihet som är större för vissa än andra. Multikulturellt samhälle innebär att vi får lära oss att acceptera dem som har en kultur vilken vi inte vill godkänna. Att klassa en religion som sjukdom tror jag inte heller det är att betrakta som gångbart om man ser det ur diskrimineringssynpunkt. Alternativet är att förbli stenhårda när det gäller vad som är Svenskt och det som inte passar in.

  Det är idag i Sverige som enda land i världen tillåtet att våldta djur. Vi tillåter sex med vad som helst utom med människor yngre än en viss ålder eller mellan äldre män och unga kvinnor (gubbsjuka). Det talas inte om så kallade "Cougars" eller på Svenska "pumor". Kvinnor som jagar lammkött! Påtvingat sexuellt umgänge, ska anses vara våldtäkt oavsett kön, ras eller sexuell läggning. Däremot ska inte en ålder avgöra om man är för ung för att få ha sex eller för ung för att få attrahera äldre.
I det fallet blir det diskriminering på grund av sexuell läggning. Och sådant är ju förbjudet i Sverige i varje fall när det gäller homosexualitet och djursex.

Jag väntar mig en skur av missuppfattningar om vad jag egentligen har skrivit, men det får jag ta som en man eller kvinna... hen... kyckling... ett hmm..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar