tisdag 17 maj 2011

Fasa ut och kasta

"Backningen" när det gäller FAS 3 arbeten är egentligen ingen backning alls. Det är bara en kosmetisk förändring som innebär att man kan erbjuda arbete för dem som får ett arbete om de utbildas. I praktiken kommer de allra flesta fortsättningsvis att arbeta kvar, så länge vi har den brist på arbetstillfällen som råder. det är dags att sluta kalla människor som är utan anställning för arbetslösa eller sysslolösa. Jag tror det är väldigt få som inte har något att göra (en syssla) eller som inte bättrar på sitt eget hem, strider mot myndigheter osv. osv. (arbete). Och det är dags att vi kallar det för vad det är "brist på arbetstillfällen", och är det inte brist på det ja i så fall måste anledningen till bristen på att vilja anställa granskas. Hur som helst brister det och ansvaret kan inte enbart läggas på dem som inte får en anställning så att de får lön och kan försörja sig själva på ett för dem värdigt sätt.

FAS 3 är Alliansens arbetsmarknadspolitiska projekt för dem som inte bör synas i arbetslöshetsstatistiken. Och fortsättningsvis tror jag att "möjligheten till utbildning" är just inget annat än att möjligheten finns men inte behöver utnyttjas. Däremot kan det vara ett incitament för dem som är i FAS 3 att leta jobb för att få just möjlighet till utbildning. En sorts hjälp efter självhjälp. Det vill säga att man kan tänkas ge hjälp (utbildning) till den som har lyckats hitta ett arbete själv. Bättre vore att efter varje inom FAS 3 verksam icke anställds förutsättning, ge dem det stöd som de behöver för att få kontakt med arbetsgivaren.

Som en liten notis kan jag nämna att Sverigedemokraterna är ett av de partier som motsätter sig FAS 3 anvisningar. Så till alla er som anser att SD är dåligt för Sverige. Sluta då att rösta även på de andra partierna som föreslår att anvisningar till FAS 3 stoppas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar