fredag 6 maj 2011

Demokratins försvarare

DEMOKRATI (från latinets "demos kratos= folket styr)
Med folk menas du och jag och alla andra. Men alla kan inte styra, då har vi Anarki (grekiska an- = utan, archos= styre) och då får vi kaos (grekiska chaos= oordning). Därför måste majoritetssynen råda. Utan att för den skull ha ihjäl andras åsikter.

Demokrati är ett begrepp som tolkas olika. Kommunism förutsätter t.ex. att alla tänker likadant och det går bara att åstadkomma genom att terrorisera alla oliktänkande. Islam är på samma sätt en totalitär -ism (åsikt, inriktning), som inte lämnar utrymme för vare sig andra religioner eller ifrågasättande av den högsta makten. Och för att åstadkomma total underkastelse, måste man använda sig av terror!

TERROR ( "fruktan, oro, rädsla, hot..") är det som får människor att ge avkall på sina krav för att slippa bli utsatta för bestraffning (bombning, avrättning, diskriminering mm.) och om man blir bestraffad för att man kräver att folket ska styra, då blir det enklare att ge upp kravet på personlig frihet än att stå fast och ta smällen. 

PANIK gör att ordningen i en demokrati blir skakad och underlättar införande av alternativa sätt att tänka (speciallagar som punktmarkerar åsikter och godta lagförslag som inskränker den personliga friheten för att stävja fritt tänkande som då kallas terrorism)
Så till diskussionen om ifall USA är en demokrati, vissa anser att det är en totalitär stat som inte beaktar mänskliga rättigheter och då anser jag följande:

 USA´s konstitution ger medborgare enormt mycket mer att säga till om och skyddar dem fantastiskt mycket mer än den Svenska grundlagen.Allt finns reglerat i sann demokratisk anda och det finns rättigheter för alla att hävda, som inte går att kringgå utan beslut från "supreme court" (Högsta domstolen.) Högsta domstolen tar i sina övervägande med hela konstitutionen och beviljar undantag enbart ifall det inte strider mot andra artiklar (svenska- paragrafer).

Terror kan man dock inte möta med förhandlingar, för hur förhandlar man bort att två skyskrapor och tusentals liv har tagits? Man måste stämma i bäcken för att om möjligt förhindra att det upprepas. Och nu har demokratin kommit i gungning!

Eftersom det är nu som människor börjar ropa på skyddslagar för att skydda sig mot "oliktänkande". Och i det skedet har människor som tänker demokratiskt börjat att tumma på de mänskliga rättigheterna. "Man måste ju skydda sig" säger de och nickar ivrigt när regerinegn vill införa lagar mot att tycka det som inte är allmänt vedertaget. Människor som säger sig vara för personlig frihet, demokrati, religionsfrihet mm. mm. inför i praktiken det motsatta och här är pudelns kärna! Terror syftar till att sätta demokratin ur spel, eftersom när vi har lagstiftat bort vår rätt att tänka som vi vill, då har vi även breddat vägen för införande av det som vi inte vill ha.

De som säger att USA inte är demokratiskt har fel. USA är ett av de mest demokratiska staterna i världen, men de är också det land som måste kämpa hårdast för att skydda just freedom of speech (rätten att säga sin mening). Och som jag sa förut att man måste möta terrorism med maktspråk. Men samtidigt veta att gå försiktigt, eftersom man lätt förstör demokratin om man gör avkall på den. Och att försvara det sätt på vilket folket vill leva på, har USA som jag ser det lyckats mycket bra med!

Det skulle inte förvåna mig ett ögonblick om USA till sist är ett av de sista länderna i världen där man är garanterad att få tycka, tänka och säga vad man vill!

Till sist ett ord till alla som inte fattar vad jag just har skrivit:
Försök att sätta er in i hur det skulle vara att bo i ett land som ständigt är under attack från resten av världen, skulle du strunta i det och ge upp ditt sätt att leva, eller skulle du som folk i USA dansa på gatorna och glädjas åt att du kan fortsätta att göra det. Eftersom ditt land har förlorat en fiende?

1 kommentar:

  1. Tja, tycka tänka och även säga vad man vill, det gjorde en äldre ungrare i Budapest på 60-talet utan att han blev fängslad. Fast han visste att det inte gillades av Styret.
    Här där jag bor får man säga vad man vill, men allt gillas inte. Därför är man tyst.
    Varför är US-medborgare överrepresenterade i Flicr.com där de visar upp sina kön? Är det den frihet
    de vill sprida?

    SvaraRadera