tisdag 10 maj 2011

Hur idiotisk får man vara?

Sanna Johnson, svenska Rädda Barnens regionchef i Mellanöstern, är en av de Svenskar som inte vet vad som gäller i den muslimska världen. Att underåriga flickor gifts bort till rika saudier är inget som går att stoppa. Eftersom den som skrev koranen och anses vara guds profet, själv var över 50 när han gifte sig med en liten flicka som han hade sex med när hon var 9 år  ung.

Hur naiv får man vara när man är "regionchef i Mellanöstern" måste man inte vara insatt i lagar, religion, tro och politik? Eller det kanske man inte behöver. I Sverige finns ju en hel regering som säger att Islam är kärlekens budskap. Att kvinnor bär slöja eftersom de vill. Jag undrar hur de skulle förklara att kvinnor i muslimska länder stenas ifall de blir våldtagna? Nej visst, svenska politiker frågar muslimska företrädare om detta är förenligt med Islam. Vad tror ni de svarar?

Och känner Svenska politiker alls till att det finns lögner som en sann muslim ska använda sig av t.ex.  "taqiah, Al-takeyya, Al-taqiyah, kitman" som ger tillstånd att ljuga för att maskera sina åsikter, sina slutmål och därigenom att själv bli upptäckt av fienden. Islam för ett heligt krig mot alla andra religioner och "krig är vilseledning" sa profeten. "Att använda det orättfärdiga för att uppnå det rättfärdiga" t.ex. ljuga om sin tro, sin religions innehåll, att förneka sin gud och det han har föreskrivit som lag, är tillåtet för en Muslim. Lögnen är med andra ord en nödvändig del av en muslims vardag. Och hur ska Svenska företag eller politiker vars kultur bygger på heder, kunna förhandla med människor vars religion säger åt dem att ljuga för att lura bland annat Svenska (kristna) politiker. Islam är hårt inflätat i det dagliga livet i muslimska länder och inte som i Sverige bara en religion som ingen bryr sig om att efterleva.

Inse att muslimer har sin lag och vi våran. Och vi kan knappast övertyga människor vars profet och bibelförfattare (koranen) hade sex med sin 9-åriga fru. att sluta köpa sig 9-åriga sexpartners. Mångkultur, är inte så lätt som vissa tycks vara blåögda nog att tro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar