fredag 20 maj 2011

Skrämmande okunskap

DN rapporterar att kvinnor tycks tappa mark efter det att "det nya styret", understött av bland annat SVERIGE, börjat bli klara med hur det ska bli när de har tagit över i Libyen. DN konstaterar lakoniskt att det har varit en "blygsam" framgång för kvinnor under Khadaffi, utan att för den skull förfasa sig så värst över att den framgången nu totalt kommer att raseras av de mer ultraislamistiska rebellerna.
Trodde man att mer Islam kommer att ge kvinnor ökade rättigheter? Det är väl bara i Sverige och vissa felinformerade delar av världen som det tros på att hijab är ett fritt feministisk val för kvinnor och inte påbjuden lag (Sharia).

Om vi hjälper ännu strängare islamister till makten i ett land ska vi inte förvånas ifall kvinnorna där tappar sina rättigheter, de rättigheter som kvinnor i Sverige tar för självskrivna. Det måste finnas mer angelägna saker att skriva om, än det som både press och beslutsfattare borde ha vetat skulle hända. Hur vore det till exempel att analysera brister i Sverige på ett mer objektivt sätt!

Här ett uppslag till granskning:
Bostadsbrist
Brist på sjukvård, äldrevård, skola och omsorg
Arbetslöshet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar