onsdag 18 maj 2011

könsroller och kön

Könsroller och kön är långt ifrån samma sak. En könsroll, kan t.ex. vara att kvinnor (honor bland människor), föder barn. En annan är att vara tvungen att som man tvingas leva med att normen är kvinna eller inget alls. Ja det är faktiskt så illa att vissa män tappar sin identitet tidigt, de vet helt enkelt inte vad de får vara eller vad de förväntas känna. Manligheten är under ständig beskjutning och ifrågasätts ständigt, medan kvinnorollen upphöjs och stöttas. I ett samhälle där många barn tvingas växa upp med enbart mödrar, lär de sig heller inte vad det innebär att vara man. De "kön" som just nu förordas är gärna man men i så fall homosexuell, bi sexuell eller transsexuell. Heterosexuell man är det samma som att anses vara en potentiellt livsfarlig våldtäktsmaskin som misshandlar kvinnor. Det är inte konstigt att män som har en svag självkänsla bryts ner och till sist inte orkar vara vilsna. De byter kön. Immanuel, som vill vara en "hen". En hen! Ett riktigt neutrum alltså. Är egentligen en reklampelare för vart människan är på väg. Till ett samhälle där alla i jämlikhetens namn föds i provrör och där de naturliga egenskaper naturen har tilldelat människan åsidosätts.
Jag läste en åsikt som gick ut på att vi skulle avskaffa könen, men där stöter människan  på patrull (hinder)
Det är nämligen inte upp till oss att ändra naturens plan, det gör den själv!
Men så länge den rika och sysslolösa delen av världen ägnar sig åt att avskaffa sig själva, kommer de som inte har upptäckt att man måste "trivas" med allt, att utveckla egenskaper som "detarna" har avvecklat.
Och den dagen strömmen tar slut, och den nedfrusna sperman dör, då kan ingen av detarna längre befrukta varandra och dör ut!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar