onsdag 11 maj 2011

En Europakonvention till

Då kommer då ytterligare en Europakonvention som ska tvinga medlemsländer att motverka kvinnovåld. "Kvinnovåld" är som jag ser det våld som utövas av kvinnor. Är det någon som inte håller med, var välkommen att protestera!
Nå, Europakonvention var det frågan om. Den som förbjuder människor att diskrimineras på grund av ras, religion, hudfärg, kön eller åsikt. Den har vi i Sverige redan som lag. men när det gäller att inte diskriminera beroende på kön, ser vi mellan fingrarna. Det finns som säkert alla känner till vissa kvinnor som inte får klä sig hur de vill och som anses mindre värda än sina manliga vänner/släktingar. Kvinnor som hedersmördas för att de valt "fel" man att älska osv. osv.

Och Sverige reserverar sig lite genom att mena att den nya konventionen "enbart ska gälla inom äktenskap och parrelationer."
Hur då "enbart gälla inom äktenskap...?"

Vi har redan en juridiskt bindande Europakonvention som förbjuder diskriminering på grund av kön som vi skiter i. Vore det inte på sin plats att vi helt enkelt vägrade skriva under konventionen mot kvinnovåld, och göra vår åsikt hörd att den är rasistisk och antimuslimsk?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar