fredag 27 maj 2011

Reformansträngning! Vad är det?

G8 länderna har enligt DN bestämt sig för att stödja demokratiseringsprocessen i Arabländerna. Man tänker sig att ge stora summor för att klara det som nämns som "demokratiseringsansträngningar". Jag funderar stilla vad som menas. Har alltså alla G8 länder samma syn på hur demokratiseringen ska se ut och vad en "ansträngning är" . Ser t.ex. Ryssland som är en av medlemmarna "demokratiseringsansträngningar" på samma sätt som Frankrike och USA? Nej självklart inte. Och att pengarna ska ses som "lån" är en rökridå, eftersom det aldrig kommer att kunna krävas tillbaka några utbetalade summor från arabländer.
Men man kan ju inte säga till människor att man ger bort pengar till arabvärlden. En "ansträngning" innebär att man gör sitt bästa för att uppnå något. I sammanhanget kan man peka på alla politiker som i Svensk politik ständigt talar om hur de "anstränger" sig hit och dit. men konstigt nog aldrig lyckas med någonting. G8 länderna uppmanar andra länder att också bidra till demokratiseringsansträngningarna, och för Sverige lär det inte vara några problem. Landet är redan bas för färdigutbildade terrorister (demokratikämpar), lobbygrupper, extremister och andra experter på "demokratiseringsansträngningar. Vi bidrar som känt också genom att just nu underlätta för NATO att bomba sönder Libyen. Vi får se om de ansträngningarna leder till att fler civila dör och kan strunta i ifall det är demokratiskt eller inte. Eller om ansträngningarna rinner ut i sanden. På tal om Svensk politik och dagsläget så bör man tänka på att Socialdemokraterna som nu börjar segla eftersom vinden har tagit tag i Håkan Juholts mustacher, under sin statsbärande tid (ca 70 år) hade ansträngt sig för att avskaffa monarkin. Jag undrar jag vad S lovar att anstränga sig att göra för att vinna lite röster till nästa val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar