fredag 27 maj 2011

Gurkan är minst

Smittad gurka från Spanien sägs ligga bakom den EHEC-smitta som nu sprider sig även i Sverige. Och det är knappast konstigt smittor som normalt inte finns i så stor omfattning i vissa världsdelar dyker upp lite här och där. Det är en av anledningarna till att Australien har stränga regler om vilka djur, livsmedel och växter som får föras in i landet. De är rädda om sitt ekosystem. Vi människor lever också i ett ekosystem, men vi tror att det är lika över hela världen. Det är det inte efetersom vissa sjukdomsalstrande bakterier inte trivs speciellt bra på våra breddgrader. Men som man på livsmedelsverkets sida får veta kan "även  människor" smitta andra människor.
Med andra ord så kan smitta tas med från andra länder till länder där smittan normalt inte finns. Sjukdomen kan i dessa länder vara direkt dödliga eftersom sjukvård eller hygien brister starkt i vissa delar av världen. I utvecklingsländer ger dock bara enstaka fall upphov till död. Men så länge vi reser till delar av världen dit vi egentligen inte borde ta oss och så länge vi får in människor från andra världsdelar i stor omfattning, då låter det nästan löjligt att säga att det är enbart gurkor som är skuld till att ovanliga sjukdomar sprider sig även i Sverige.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar